صادرکننده محصولات شیمیایی

صادر کننده محصولات شیمیایی

صادرکردن محصولات شیمیایی

با توجه به تامین مواد اولیه شیمیایی مرغوب توسط شرکت کهن کاوان سمنان این شرکت در زمینه امور بازرگانی این محصولات و صادر کردن آن به کشورهای مختلف نیز فعالیت مستمر دارد. و صادر کننده محصولات شیمیایی است

محصولات :کلسیم کلراید, کربنات سدیم سمنان, کربنات سدیم سبک و سنگین, اسید کلریدریک

carbonate calsium gogerd powder karbonat kalsium Powder Sulfur Sodium Sulfate solfat sodium sulfuric acid اسید سولفوریک سولفات سدیم سولفوریک اسید کربنات کربنات کلسیم کلسیم گوگرد پودری