تماس با ما

    تلفکس: ۳۳۶۵۳۵۰۱-۰۲۳ – ۳۳۶۵۳۵۰۲-۰۲۳

      تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۳۱۴۶۷۴ آقای صبری

    رایانامه: KohanKavanSemnan@gmail.com

      نشانی:سمنان – شهرک صنعتی شرق – خیابان ابتکار -ابتکار ۲جنب گژک نما